BBS

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Ve smyslu ustanovení §81 a násl. zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti je každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pokud tento povinný podíl nesplňuje, má daňovou povinnost finančního odvodu do státního rozpočtu. Tomuto pro Vás naprosto neefektivnímu odvodu je možno se vyhnout odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 777 740 241.

Kalkulátor výpočtu náhradního plnění

Spočítejte si výši odvodu do státního rozpočtu/náhradního plnění, sami uvidíte, jakou částku můžete měsíčně ušetřit.

Máte zájem o naše služby? Vyplňte kontaktní formulář.

výpočet náhradního plnění

Počet Vašich zaměstnanců celkem:

Průměrná mzda v Kč:

34611

Kolik máte zaměstnávat osob se zdravotním postižením

Náhradní plnení vyřešíte odběrem služeb ve výši

Díky náhradnímu plnení ušetříte ročně to, co byste museli dávat do státní pokladny

Měsíčně tak ušetříte

DIENSTLEISTUNGFORMULAR

Die angeführten persönlichen Daten bearbeiten wir nur zum Zweck der Bearbeitung und Erledigung der gesendeten Anregung und für das Beantworten oder eine andere Rückmeldung. Zu diesem Zweck ist das Einverstanden des Subjektes nicht erforderlich.