BBS Security services

BBS cleaning services

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.

Odesláním formuláře, zaškrtnutím či zavoláním na kontaktní telefonní čísla uvedená na webových stránkách společnosti (bbs.eu/kontakty) uděluji tímto souhlas společnosti BBS OCHRANA MAJETKU s.r.o, se sídlem Edvarda Beneše 2439/70, 301 00 Plzeň, IČ: 64358836, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl a vložka C. 6899 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala, tyto osobní údaje:
1. jméno a příjmení,
2. e-mail,
3. telefon,
4. další údaje, které SÚ předá v textu mailové zprávy.

2.

Jméno, příjmení, telefon, e-mail a další údaje z textu mailu je nutné zpracovat za těmito účely:
1. realizace zpětného kontaktování za účelem realizace obchodního vztahu,
2. komplexní zpracování OÚ v rámci dílčího výběrového řízení.

3.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu obchodního či zaměstnaneckého vztahu, nejpozději do konce 10. kalendářního roku následujícího po skončení obchodního či zaměstnaneckého vztahu. Příjemci OÚ mohou být orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí.

4.

Právní tituly zpracování OÚ:
1. souhlas subjektu údajů,
2. oprávněný zájem správce,
3. oprávněný zájem subjektů OÚ.

5.

Oprávněné zájmy:
1. zájem správce na komplexní kontakt pro řešení obchodního či zaměstnaneckého vztahu,
2. zájem správce na vytvoření databáze potenciálních obchodních či zaměstnaneckého vztahů,
3. zájem subjektů OÚ na získání nabídek pro potenciální budoucí obchodní vztahy.

6.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu nabor@bbs.eu nebo dopisu na kontaktní údaje BBS OCHRANA MAJETKU s.r.o., Edvarda Beneše 2439/70, 301 00 Plzeň.

7.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem manuálně v elektronické podobě prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

8.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• vznést námitku proti zpracování,
• na přenositelnost údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.

Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom/a všech svých práv dle zákona o ochraně osobních údajů a práv podle GDPR

10.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně

11.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO
Mgr. Lukáš Polák
Tel.: 777 072 853
E-mail: info@externi-dpo.cz

Soubory týkající se GDPR ke stažení v PDF:

Zpracování osobních údajů

Informace pro subjekty osobních údajů - externí fyzické osoby - získání OÚ přímo od subjektu osobních údajů

Informace pro subjekty osobních údajů - uchazeči o zaměstnání - získání OÚ přímo od subjektu osobních údajů

Informace pro subjekty osobních údajů - uchazeči o zaměstnání - získání OÚ ze zdrojů odlišných od subjektu osobních údajů

2024 © BBS - All rights reserved
Website design: Yellow Faktory