BBS

ÚKLIDOVÉ SLužby BBS

Úklidové SLužby BBS

Úklid provádíme v souladu s legislativou a evropskými normami. Dbáme na kvalifikaci personálu a použití strojů a přípravků, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí.

Garantujeme, že veškerý personál, materiál, strojní a technické vybavení budou nasazeny v potřebném množství a kvalitě pro zajištění požadovaného stupně ošetření objektů a jejich hygieny.

Náš úklidový personál nosí jednotný oděv s logem naší firmy a je vyškolen k provádění kvalitního úklidu za použití nejmodernější techniky.

Máte zájem o naše služby? Vyplňte kontaktní formulář.

Příklady poskytovaných úklidových služeb

Uklízíme:

Námi prováděné práce:

Náš zvláštní servis:

DIENSTLEISTUNGFORMULAR

Die angeführten persönlichen Daten bearbeiten wir nur zum Zweck der Bearbeitung und Erledigung der gesendeten Anregung und für das Beantworten oder eine andere Rückmeldung. Zu diesem Zweck ist das Einverstanden des Subjektes nicht erforderlich.